Trauma, (c)PTTS

&

Vroegkinderlijk trauma

Weer weten wie je bent, ook zonder je trauma

Trauma wordt door Gabor Maté omschreven als de disconnectie met je authentieke zelf. Heling gebeurt door het herstellen van de connectie, en dat is precies waar onze behandelingen zich op richten.

Trauma is niet datgene wat je hebt meegemaakt, maar dat wat er in je lichaam gebeurt als reactie op een traumatische gebeurtenis. Trauma kan veroorzaakt worden door een heftige gebeurtenis, maar kan ook bestaan uit een stapeling van (vele) kleine gebeurtenissen, met name in je kindertijd. Er wordt dan gesproken over vroegkinderlijk trauma.
Traumatische ervaringen beperken zich niet alleen tot een opgeslagen herinnering in je hersenen maar laten ook sporen na in je onbewuste brein en je lijf. Deze sporen kunnen op de korte of langere termijn ernstige psychische en fysieke gevolgen hebben. Daarom is het zaak om trauma’s op te ruimen voordat ze (nog meer) schade berokkenen.

Effectieve traumatherapie
Na ruim 12 jaar is onze ervaring dat traumatherapie geen jaren hoeft te duren, mits de therapie voldoet aan 3 stappen die in een vaste volgorde worden doorlopen.

Onze traumatherapie bestaan uit de volgende stappen:

  • Stap 1: Opruimen van triggers die zijn opgeslagen in je onbewuste brein
  • Stap 2: De relatie met jouw naasten ‘systemisch gezond’ maken
  • Stap 3: Weten wie je bent zónder het trauma

Stap 1: Opruimen van triggers die zijn opgeslagen in je onbewuste brein
Je onbewuste brein zit niet alleen in je hersenen, maar ook in je lijf. De triggers die je hebt overgehouden aan de traumatische gebeurtenis(sen) veroorzaken mentale en fysieke herbelevingen van het trauma, zowel bewust als onbewust. Om de triggers op te ruimen, gebruiken wij de STI® (Subliminal Transformation & Integration). Ook de delen van jezelf die door het trauma dissocieerden, worden tijdens de SIT® opnieuw geïntegreerd.
Het effect van de STI® lijkt op EMDR; je kan je het trauma wel herinneren, maar de emoties zijn losgekoppeld van de herinnering.

Stap 2: De relatie met jouw naasten ‘systemisch gezond’ maken
Helen kan alleen in verbinding met anderen en om de verbinding tot stand te brengen, gebruiken wij de NCC® (Neuro Circle Constellation).
‘Systemisch gezond’ wil zeggen dat de relatie tussen jou en de ander aan de systemische wetmatigheden voldoet, en dat je bent afgestemd op wat er was én wat er niet was.
‘Systemisch gezond’ wil NIET zeggen dat er aan wordt gewerkt om een relatie te herstellen, of harmonieuzer of liefdevoller te maken. Vooral bij vroegkinderlijk trauma is het soms niet meer mogelijk om de relatie met de ouders te herstellen, of het is niet wenselijk.

Bij de NCC® wordt gebruik gemaakt van de kennis die is opgeslagen in het veld om ons heen. Daarmee gaat het voorbij aan de ratio en kunnen nieuwe inzichten zich aandienen.

Stap 3: Weten wie je bent zónder het trauma
Zeker als trauma lang bestaat, is het vaak een essentieel onderdeel van je leven geworden. De vraag die dan naar bovenkomt als het trauma weg is, is ‘Wie ben ik zonder mijn problemen? Hoe ziet mijn leven er uit als ik geen problemen meer heb?’
Onder begeleiding van een psycholoog ga je aan de slag met die vragen zodat je weet wie JIJ bent en wat JIJ wilt.

Tijdsbestek
Meestal kunnen de 3 stappen in een paar maanden tijd worden doorlopen.

Resultaat
Het resultaat is dat de emotionele lading los is gekoppeld van de traumatische gebeurtenis(sen). Je kan je de gebeurtenis(sen) nog wel herinneren, maar je lichaam reageert niet meer als je aan de gebeurtenis(sen) denkt.

CONTACT
SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF