Hoe kan het dat een weldenkend man als onze minister van J&V mensen aso’s noemt als ze geen 1,5 mt afstand houden en vervolgens zelf de fout in gaat? De verklaring is kinderlijk eenvoudig: 95% van ons gedrag komt uit ons onbewuste brein.

Wij denken vaak dat we rationele wezens zijn, en dat we ons gedrag bewust sturen. Maar niets is minder waar. Als we nieuw gedrag moeten laten zien (1,5 mt afstand houden), moeten we daar continu bewust bij nadenken. En dat kunnen we niet, al helemaal niet op je eigen bruiloft waar je beperkte rationele brein door andere dingen in beslag wordt genomen. Want niets menselijks is ons vreemd.

3d image of a synapses