Happy Brain® Clinics verzorgt de opleiding tot Register Stress-interventie Expert.
Deze initiële post HBO beroepsopleiding duurt een jaar.

Download hier de informatie RSIE opleiding 2023-2024

Wat leer je?
Happy Brain® Clinics heeft voor mensen met psychische klachten [1] (bijv. verminderde mentale weerbaarheid, trauma gerelateerde klachten, depressie, angst, verslaving, stress gerelateerde klachten, burnout) een effectieve, evidence based behandeling ontwikkeld. Deze behandeling bestaat uit een set van interventies waarbij de nieuwste inzichten op het gebied van neurofysiologie, de werking van het onbewuste brein en van intergenerationele overdracht met elkaar worden gecombineerd.
In de afgelopen 12 jaar is gebleken dat ruim 95% van de klanten door de interventies snel en blijvend herstellen van hun klachten. Hierdoor kan uitval worden voorkomen. Als iemand al is uitgevallen met psychische klachten, kan de verzuimduur met de helft worden verkort.

Als Register Stress-interventie Expert voer je zelfstandig de interventies uit.

[1] Onder psychische klachten worden géén psychiatrische klachten verstaan.

Inhoud opleiding
Introductie      Theoretisch kader & Competenties van een Register Stress-interventie Expert (RSIE)
Module I           Fysiologie van stress & Cognitieve stress-interventies
Module II         STI®; Subliminal Transformation & Integration – opruimen van triggers uit het onbewuste brein
Module III       NCC®; Neuro Circle Constellation – in balans brengen van de sociale context

Opleiding 2023 – 2024
De eerstvolgende RSIE opleiding start 7 september 2023.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de STI® en NCC® ?
Hieronder staan de podcasts die over beide onderwerpen zijn opgenomen. De podcasts duren een half uur.

Caro Botman vertelt over de STI®
In je onbewuste brein liggen al je overtuigingen, inprentingen en gebeurtenissen opgeslagen. Die kunnen maar wát belemmerend zijn.
Bij een STI® (Subliminal Transformation & Integration) wordt het onbewuste brein opgeruimd en wordt het ontdaan van triggers die psychische problemen veroorzaken. Maar wat houdt dat nou precies in? Hoe gaat dat in zijn werk? Welke blijvende veranderingen levert het op? En waarom is er nog zo weinig bekend over deze bijzondere en eigenlijk onmisbare interventie?

 

Ellen Botman vertelt over de NCC®
We maken allemaal deel uit van meerdere systemen; het gezin waar we uit voortkomen, onze huidige (gezins)situatie, ons werk, een vereniging zijn daar voorbeelden van. Wanneer het in één of meerdere systemen niet lekker loopt, of je ziet steeds hetzelfde patroon terugkeren (‘het lijkt wel of ik het leven van mijn moeder leef’), dan kan kijken met een systemisch blik enorm effectief zijn.
In de podcast wordt uitgelegd wat de NCC® (Neuro Circle Constellation) inhoudt, waarom het zo enorm effectief is en wat de NCC® anders maakt dan ‘gewoon’ systemisch werken.