Disclaimer

Er wordt veel zorg en aandacht besteed aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de informatie op de website www.happybrainclinics.com. Toch is het mogelijk dat de informatie geheel of ten dele achterhaald, incompleet of niet (langer) correct is.
Happy Brain® Clinics aanvaart generlei aansprakelijkheid voor schade als gevolg van welk gebruik dan ook van de aangeboden informatie, waarbij inbegrepen de informatie van internetsites en/of andersoortige informatiebronnen van derden, waar via de website www.happybrainclinics.com toegang tot verkregen wordt.

Aan de inhoud van de aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Happy Brain® Clinics zal nooit aan haar klanten adviseren om een reguliere behandeling op fysiek of geestelijk gebied te staken, of niet te volgen.