NCC®

Helen kan alleen in verbinding met anderen

Psychische problemen ontstaan veelal in relatie tot anderen, en ook heling kan alleen plaats vinden in verbinding met anderen. Je hebt anderen nodig omdat jouw zenuwstelsel en brein in voortdurende wisselwerking zijn met de mensen om je heen.

NCC® Neuro Circle Constellation
De NCC® is een systemische werkvorm waarbij die verbinding met anderen centraal staat. De NCC® gaat over jouw persoonlijk functioneren in verschillende sociale omgevingen (systemen) waar je deel van uitmaakt: familie, werk, etc.

Vooral jouw familie, en dan met name jouw ouders, grootouders en voorouders, drukken een grote stempel op jouw ontwikkeling tot volwassene. Vaak is dat onbewust, en lang niet altijd is dat omdat je kreeg wat je nodig had als klein kind. Soms is juist het gebrek aan liefde, veiligheid of aandacht de basis van wie je nu als volwassene bent.

Systemisch gezonde relaties
In de NCC® wordt gewerkt aan het ‘systemisch gezond’ maken van de relaties, ook met je ouders en voorouders. Systemisch gezond wil zeggen dat de relatie voldoet aan de systemische wetmatigheden. In de praktijk en de literatuur blijkt dat die wetmatigheden van groot belang zijn voor een rustig en gelukkig gevoel bij jouzelf. Heb je dat wat je als kind nodig had, niet gekregen? Ook dan is het essentieel dat je afgestemd bent op wat je wel hebt gekregen – en soms is dat niet meer dan het leven- én wat je niet hebt gekregen.
Er wordt níet gewerkt aan het liefdevoller of harmonieuzer maken van de relaties. Maar ook als je ruzie hebt met jouw ouders of als je ouders jou veel pijn hebben gedaan, is het nodig om je systemisch op een gezonde manier tot je ouders te verhouden.

Intergenerationele patronen doorbreken
Het doorbreken van intergenerationele patronen is ook een belangrijk onderdeel van de NCC®. We kijken of datgene waar jij last van hebt, ook elders in de familie voorkomt, meestal in een hele andere hoedanigheid. Afwezigheid van de vader kan bijvoorbeeld voorkomen in de vorm van een overgrootvader die op de grote vaart zat, een opa die alcoholist was en een vader die als muzikant de hele wereld over reist.
We laten je uit een dergelijk patroon stappen, zónder de band met je familie te doorbreken.

Werkvorm
Tijdens de NCC® inventariseren we in hoeverre de systemen waar jij onderdeel van uitmaakt uit balans zijn, en of jij in alle systemen op de juiste plek zit. Als er iets uit balans is of je zit niet (meer) op de juiste plek, dan wordt dat door middel van interventies weer hersteld. Ook leren we jou wat je zelf kan doen om de hernieuwde situatie te behouden.

De NCC® is een 1-op-1 sessie met een psycholoog of therapeut die is opgeleid in deze systemische werkvorm. Er wordt geen gebruik gemaakt van representanten.
De sessie duurt 3 tot 4 uur.

Wetenschappelijke basis
De NNC® is 12 jaar geleden ontwikkeld door Ellen Botman PhD, een van de founders van Happy Brain® Clinics. Zij is gepromoveerd op deze systemische werkvorm.
Systemische werkvormen staan bekend om hun enorme effectiviteit bij psychische klachten en intergenerationele trauma’s. Grote psychiaters en traumaspecialisten zoals Peter Levine PhD, Bessel van der Kolk MD PhD en dr. Bram Bakker maken gebruik van systemische werkvormen.

Podcast: Ellen Botman PhD, psycholoog en founder van Happy Brain® Clinics, vertelt over de NCC®
We maken allemaal deel uit van meerdere systemen; het gezin waar we uit voortkomen, onze huidige (gezins)situatie, ons werk, een vereniging zijn daar voorbeelden van. Wanneer het in één of meerdere systemen niet lekker loopt, of je ziet steeds hetzelfde patroon terugkeren (‘het lijkt wel of ik het leven van mijn moeder leef’), dan kan kijken met een systemisch blik enorm effectief zijn.
In de podcast wordt uitgelegd wat de NCC® (Neuro Circle Constellation) inhoudt, waarom het zo enorm effectief is en wat de NCC® anders maakt dan ‘gewoon’ systemisch werken.
Met dank aan Esther van der Salm, Beweging op elk niveau, voor het opnemen van de podcast.
Duur: 30 min.

CONTACT
SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF