Tarieven & prijsindicaties

Programma op maat

Programma

Prijsindicatie

Programma op maat
Resultaat: (afhankelijk van de beginsituatie) uitval voorkomen of verkorten van de gemiddelde verzuimperiode met minimaal 50%

Een programma op maat omvat minimaal de volgende onderdelen:
– intakegesprek
– doelen formuleren die aan het eind van het traject behaald moeten zijn
– 3x veerkrachtanalyse-test
STI® behandeling
NCC®
– meerdere verdiepingssessies
– ruimte voor tussentijdscontact met de therapeut
– monitoren voortgang van de te behalen doelen
– ontwikkelen toolkit om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden
– begeleiden re-integratie (optioneel)
– eindevaluatie

De programma’s worden uitgevoerd door een vaste RSIE®-psycholoog of -therapeut.

Tijdens het traject vindt regelmatig overleg plaats tussen desbetreffende RSIE®-psycholoog / -therapeut en de supervisor.

Indien gewenst kan er worden afgestemd met andere behandelaren en/of de bedrijfsarts.

Het programma wordt opgesteld obv het intake gesprek, de veerkrachtanalyse-test, de verzuimduur en de ernst van de klachten.

Onze ervaring is dat door het volgen van een programma de gemiddelde verzuimduur* met minimaal 50% wordt verkort.

* De gemiddelde verzuimduur is het landelijke gemiddelde. De cijfers zijn gebaseerd op de berekeningen van TNO en ArboNed (2022).

Preventief programma
Resultaat: verzuim voorkomen

Duur: 2 maanden + 8 maanden nazorg

Tijdsinvestering vergelijkbaar met een jaar lang gesprekken bij een reguliere psycholoog

v.a.  5.335,-  *
Cure programma, incl. Happy Brain® handboek
Resultaat: verkorten van de gemiddelde verzuimduur met minimaal 50%

Naast de onderdelen die staan genoemd bij ‘Programma op maat’ zijn aan dit Cure-programma de volgende onderdelen toegevoegd:
– een 60-dagen handboek met oefeningen, tips & informatie
– gedurende 60 dagen wekelijks een online-sessies met de psycholoog of therapeut
– gedurende 60 dagen wekelijks een mail met geluidsfragmenten, video’s & links

Duur: 4 maanden intensieve begeleiding + 8 maanden nazor

Tijdsinvestering vergelijkbaar met 1,5 jaar lang gesprekken bij een reguliere psycholoog

v.a.  8.635,-  *
Intake gesprek
Het intakegesprek wordt NIET in rekening gebracht als er een programma op maat wordt gevolgd.

Duur: 1,5 uur

299,-  *
* genoemde prijzen zijn ex btw

Korte trajecten en losse sessies

Tarief

Veerkracht test, tips & tools
Resultaat: inzicht in eigen veerkracht, en praktische tips om de veerkracht te verhogen

De Veerkracht test, tips & tools bestaat uit het online invullen van een vragenlijst en een gesprek met een psycholoog. In het gesprek worden tips & tools gegeven om de veerkracht te vergroten, gebaseerd op de test en de persoonlijke interesses en mogelijkheden.

Duur gesprek psycholoog: 60 min
Duur invullen online vragenlijst: 20 min

NB: Onze voorkeur gaat uit naar een fysiek gesprek, omdat bij een online gesprek ongeveer 80% van de communicatie wordt gemist.

549,- *
Kort STI® programma
Resultaat: Onbewuste brein is opgeschoond van triggers en belemmerende overtuigingen

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
– afstemming of de STI® de juiste behandeling is
– veeerkrachtanalyse-test
– doelen formuleren
STI® behandeling
– 2 nagesprekken
– evaluatie geformuleerde doelen

Duur programma: een maand

Tijdsinvestering vergelijkbaar met een half jaar gesprekken met een reguliere psycholoog

1.750,- *
Kort NCC® programma
Resultaat: Sociale context is in balans gebracht en intergenerationele patronen zijn doorbroken

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
– afstemming of de NCC® de juiste behandeling is
– veerkrachtanalyse-test
– doelen formuleren
NCC® behandeling
– 2 nagesprekken
– evaluatie geformuleerde doelen

Duur programma: een maand

Tijdsinvestering vergelijkbaar met een half jaar gesprekken met een reguliere psycholoog

1.750,- *
Kort STI® programma of Kort NCC® programma door een van de ontwikkelaars van de behandelingen

Beide ontwikkelaars zijn gepromoveerd op de behandeling die zij hebben ontwikkeld.

2.250- *
ReBalance day
Resultaat: Rust, balans, energie en weloverwogen besluiten kunnen nemen

Doelgroep: bestuurders, executives, ondernemers – als incentive of ter voorbereiding op een uitdagende opdracht of periode.
De ReBalance day bestaat uit de volgende onderdelen:
STI® behandeling
NCC® behandeling
– integratieve massage
– lunch

Duur: één hele dag + 2 maanden nazorg

Tijdsinvestering vergelijkbaar met 6 – 12 maanden gesprekken met een psycholoog

NB: omdat de ReBalance day erg intensief is, is de dag niet geschikt voor mensen die zijn uitgevallen

3.300,- *
NB: voor losse behandelingen wordt géén intakegesprek gedaan
* genoemde prijzen zijn ex btw