Werkgevers

Verzuim verlagen; hoe doe je dat als werkgever?

Van alle zieke medewerkers wijdt slechts 19% hun verzuim geheel (7%) of gedeeltelijk (12%) aan het werk. De overige 81% noemt niet-werk gerelateerde redenen voor het verzuim, blijkt uit de Nationale Enquête Werkomstandigheden. Fysiek gaat het vooral om slaapproblemen, overgang en griep. Bij psychisch verzuim scoren mantelzorgen, ouderschap en financiële zorgen hoog.

Als werkgever of HR heb je grote invloed op het voorkomen van verzuim en het verkorten van de verzuimduur, ook als de oorzaak van het verzuim niet aan het werk is te wijten.
Op basis van onze jarenlange ervaring, benoemen we 3 stappen waarmee het verzuim met gemiddeld 50% kan worden verlaagd:

  1.  Veerkracht checken & verhogen
  2.  Direct actie na ziekmelding
  3.  Faciliteer ook het opruimen van privéoorzaken

Stap 1. Veerkracht checken & verhogen
Medewerkers met voldoende veerkracht, melden zich minder vaak ziek. Check daarom hoe het met de veerkracht is gesteld, door gebruik te maken van onze Veerkrachttest & tips. Deze test bestaat uit een online vragenlijst en een gesprek met een psycholoog waarin de medewerker uitleg krijgt over de verschillende aspecten van de gemeten veerkracht. In het gesprek worden tevens tips gegeven om de veerkracht te vergroten. De tips zijn praktisch toepasbaar in het dagelijkse leven en zijn gebaseerd op de testuitslag, interesses en mogelijkheden van de medewerker.

Preventief
De veerkracht test meet géén symptomen want die treden pas op als de veerkracht al langere tijd onder druk staat. Hierdoor is de test ook preventief van grote waarde.

Organisatiebreed
Vanuit goed werkgeverschap kan de Veerkracht test & tips organisatiebreed worden ingezet, zowel bij medewerkers met psychische klachten als bij medewerkers die goed in hun vel zitten. Want ook als iemand klachten heeft, is het goed om te weten waar mogelijke zwakke plekken zitten en hoe iemand die aspecten kan verstevigen.

Meta-analyses, met concrete tips voor de werkgever
Op basis van de testuitslagen kan een meta-analyse op team en/0f organisatieniveau worden gemaakt. In een meta-analyse wordt inzichtelijk welke organisatiefactoren de veerkracht van de medewerkers negatief beïnvloeden. De werkgever krijgt concrete tips die zij op team- en/of organisatieniveau kan toepassen om de mentale weerbaarheid van de medewerkers te vergroten (zie onderaan de pagina voor enkele concrete voorbeelden).

Stap 2. Direct actie na ziekmelding
Niemand is gebaat bij eerst afwachten, en al helemaal niet als de oorzaak van het verzuim psychisch is. De eerste afspraak met de bedrijfsarts is meestal pas na enkele weken en al die weken voelt de werknemer zich niet gezien en in de steek gelaten. De drempel om terug te keren naar het werk wordt daarmee ook hoger.
Onze ervaring is dat het direct starten van een behandeltraject in overleg met de medewerker – en indien gewenst met de bedrijfsarts -, veel leed voorkomt en het verzuim aanzienlijk verkort.

Stap 3. Faciliteer ook het opruimen van privéoorzaken
Ondanks dat 81% van de zieke medewerkers hun verzuim niet aan het werk wijten, hebben werkgevers grote invloed op het herstel en het verkorten van het verzuim, door te faciliteren dat de oorzaak van de problemen wordt weggehaald. Want ook als de oorzaak privégerelateerd is, herstelt een medewerker vele malen sneller als de oorzaak is weggehaald, dan wanneer alleen symptomen worden bestreden.
Bovendien is er dan geen risico op recidief uitval.

Happy Brain® Clinics biedt individuele behandelingen voor medewerkers met psychische klachten en/of verzuim. Deze behandelingen zijn allemaal gericht op het weghalen van de oorzaak van de problemen. Onze dagelijkse praktijk laat zien dat dat enorm effectief is. Kijk hier voor meer informatie over onze behandelingen.

Resultaat
Uit onze jarenlange ervaring blijkt dat ziekteverzuim met 50% daalt als bovenstaande stappen worden doorlopen.
De investering die de 3 stappen vragen, zijn een fractie van de verzuimkosten.

Voorbeelden van organisatiebreed advies

Hieronder staan enkele voorbeelden van organisatiebrede tips waarmee een werkgever de veerkracht van zijn medewerkers kan verhogen. De tips zijn in alle gevallen onderdeel van een uitgebreider advies.

Voorbeeld 1
Een organisatie wordt gekenmerkt door hoog opgeleide, medisch/technische medewerkers. Ratio voert de boventoon, en uit de veerkrachttesten blijkt dat gevoel en intuïtie nauwelijks aanwezig is bij het overgrote deel van de medewerkers. Daarmee ontbreekt voor veel medewerkers een natuurlijk mechanisme om dingen vanuit een flow te laten gebeuren, en wordt er vooral heel hard gewerkt. De hoge werkdruk die dit oplevert, is terug te vinden in de veerkrachttest.

Advies
De organisatie krijgt het advies om specifieke Hart-Brein-Coherentie oefeningen bij het personeel onder de aandacht te brengen. Desbetreffende organisatie heeft dit gedaan door een pop-up in te stellen die drie keer per dag automatisch op iemands scherm verschijnt.


Voorbeeld 2

Een organisatie gaat fuseren met een internationale partner, en het is nog niet duidelijk hoe de organisatie eruit komt te zien, laat staan dat iedereen weet in welk team hij terecht komt. De onduidelijkheid en daarmee gepaard gaande onzekerheid is terug te vinden in de veerkrachttesten.

Advies
Omdat een menselijk brein niet om kan gaan met onzekerheid, krijgt de organisatie het advies om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven. Benoemen dat iets nog niet duidelijk is, is ook een vorm van duidelijkheid geven.


Voorbeeld 3

Een ICT-organisatie is fors aan het groeien, en waar het team vroeger één grote familie was, hangt het nu aan los zand aan elkaar. Mensen voelen zich verloren en eenzaam. Eenzaamheid is enorm schadelijk voor de hersenen (en het lijf) en de gemiddelde mentale weerbaarheid ligt dan ook lager dan bij andere organisaties.

Advies
De organisatie krijgt het advies om meer gelegenheid te geven voor onderlinge verbinding, door zowel door formele als informele bijeenkomsten te organiseren.

CONTACT
SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF