Werkgevers

Psychisch verzuim verlagen; hoe doe je dat als werkgever?

Verzuim door psychische klachten neemt steeds meer toe. Behalve dat het een zware belasting is voor degene die ziek is en voor de collega’s die achterblijven, zijn er ook hoge kosten mee gemoeid. Hoe kan je als werkgever psychisch verzuim verminderen?

Happy Brain® Clinics biedt individuele behandelingen voor medewerkers met psychische klachten en/of verzuim. De individuele behandelingen zorgen ervoor dat uitval wordt voorkomen, of dat de verzuimduur met gemiddeld 50% wordt ingekort. Kijk hier voor meer informatie over onze behandelingen.

Een praktisch middel: de Veerkracht test, tips & tools
Naast de individuele behandelingen biedt Happy Brain® Clinics ook een test waarmee de veerkracht van de individuele medewerkers en/of de totale organisatie in kaart wordt gebracht. Met de praktische tips-op-maat die bij deze test worden gegeven, kan de veerkracht van de individuele medewerkers én de organisatie als geheel in korte tijd fors worden verhoogd. Het effect daarvan is een directe daling van het psychisch verzuim.
Deze veerkrachttest wordt hieronder verder toegelicht.

De Veerkracht test, tips & tools bestaat uit een online vragenlijst en een gesprek met een psycholoog waarin de medewerker uitleg krijgt over de verschillende aspecten van de gemeten weerbaarheid. In het gesprek worden tevens tips gegeven om de veerkracht te vergroten. De tips zijn praktisch toepasbaar in het dagelijkse leven en zijn gebaseerd op de testuitslag, interesses en mogelijkheden van de medewerker.

De veerkrachttest meet géén symptomen want die treden pas op als de veerkracht al langere tijd onder druk staat. Hierdoor is de test ook preventief van grote waarde.

Organisatiebreed
Vanuit goed werkgeverschap kan de Veerkracht test, tips en tools organisatiebreed worden ingezet, zowel bij medewerkers met psychische klachten als bij medewerkers die goed in hun vel zitten. Want ook als iemand klachten heeft, is het goed om te weten waar mogelijke zwakke plekken zitten en hoe iemand die aspecten kan verstevigen.

Meta-analyses, met concrete tips voor de werkgever
Op basis van de testuitslagen kan een meta-analyse op team en/0f organisatieniveau worden gemaakt. In een meta-analyse wordt inzichtelijk welke organisatiefactoren de veerkracht van de medewerkers negatief beïnvloedt. De werkgever krijgt concrete tips die zij op team- en/of organisatieniveau kan toepassen om de mentale weerbaarheid van de medewerkers te vergroten.

Enkele voorbeelden

Heeronder staan enkele voorbeelden van organisatiebrede tips waarmee een werkgever de veerkracht van zijn medewerkers kan verhogen. De tips zijn in alle gevallen onderdeel van een uitgebreider advies.

Voorbeeld 1
Een organisatie wordt gekenmerkt door hoog opgeleide, medisch/technische medewerkers. Ratio voert de boventoon, en uit de veerkrachttesten blijkt dat gevoel en intuïtie nauwelijks aanwezig is bij het overgrote deel van de medewerkers. Daarmee ontbreekt voor veel medewerkers een natuurlijk mechanisme om dingen vanuit een flow te laten gebeuren, en wordt er vooral heel hard gewerkt. De hoge werkdruk die dit oplevert, is terug te vinden in de veerkrachttest.

Advies
De organisatie krijgt het advies om specifieke Hart-Brein-Coherentie oefeningen bij het personeel onder de aandacht te brengen. Dit kunnen zij doen door een pop-up in te stellen die drie keer per dag automatisch op iemands scherm verschijnt.


Voorbeeld 2

Een organisatie gaat fuseren met een internationale partner, en het is nog niet duidelijk hoe de organisatie eruit komt te zien, laat staan dat iedereen weet in welk team hij terecht komt. De onduidelijkheid en daarmee gepaard gaande onzekerheid is terug te vinden in de veerkrachttesten.

Advies
Omdat een menselijk brein niet om kan gaan met onzekerheid, krijgt de organisatie het advies om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven. Benoemen dat iets nog niet duidelijk is, is ook een vorm van duidelijkheid geven.


Voorbeeld 3

Een ICT-organisatie is fors aan het groeien, en waar het team vroeger één grote familie was, hangt het nu aan los zand aan elkaar. Mensen voelen zich verloren en eenzaam. Eenzaamheid is enorm schadelijk voor de hersenen (en het lijf) en de gemiddelde mentale weerbaarheid ligt dan ook lager dan bij andere organisaties.

Advies
De organisatie krijgt het advies om meer gelegenheid te geven voor onderlinge verbinding, door zowel door formele als informele bijeenkomsten te organiseren.

CONTACT
SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF