Onze opleidingen
en masterclasses

Kennis vermeerdert door delen 

Happy Brain® Clinics is gespecialiseerd in het onbewuste brein en systemische processen. De kennis die wij van deze twee vakgebieden hebben, is enerzijds wetenschappelijk en grondig, en anderzijds vernieuwend en onbekend. We vinden het belangrijk dat deze vernieuwende kennis beschikbaar komt voor een breder publiek. Daarom organiseren wij opleidingen en masterclasses.

In de opleidingen tot Register Stress-interventie expert, STI® expert en NCC® expert leer je interventies die nergens anders ter wereld worden aangeboden. Deze interventies zijn bijzonder effectief bij mensen met psychische klachten.

In de masterclass Systemische blik op organisaties leer je vanuit een systemische blik naar organisaties kijken. Die systemische blik is zeer bruikbaar voor bestuurders en (interim) managers, en na de masterclass kan je de systemische dynamieken – volgens de deelnemers – ‘nooit meer niet zien’.

Hieronder staat meer informatie over ons scholingsaanbod.

Register Stress-interventie Expert

Initiële beroepsopleiding
post-HBO niveau

De opleiding tot Register Stress-interventie Expert is uniek en wordt nergens anders ter wereld wordt aangeboden.

In de opleiding leer je interventies die je toe kan passen bij mensen met psychische klachten zoals burnout. Je leert om de kernoorzaak van de klachten weg te halen. Daarmee verschillen de interventies van mentale coaching. De interventies voorkomen psychisch verzuim en verhogen de weerbaarheid.

De opleiding duurt 1 jaar en bestaat uit 3 modules: Stress, STI® en NCC®. De studiebelasting is 660 SBU.

Het is ook mogelijk om alleen tot STI® expert of  NCC®  expert opgeleid te worden (zie de andere blokken voor meer informatie).

Meer informatie

STI® expert

Subliminal Transformation and Integration
Het opruimen van de oorzaak

Tijdens een Subliminal Transformation and Integration (STI®) wordt het onbewuste brein ‘opgeruimd’ met als resultaat dat de triggers die psychische klachten veroorzaken, zijn verdwenen. De STI® is gebaseerd op het gegeven dat alles wat een mens meemaakt wordt opgeslagen in het (onbewuste) brein.

De STI® is van origine ontwikkeld in Amerika. In overleg met de ontwikkelaar is een docent van Happy Brain® Clinics wereldwijd de enige die les mag geven in de behandeling. Zij heeft de STI® op vele vlakken doorontwikkeld ten opzichte van de basisbehandeling.

Meer informatie

NCC® expert

Neuro Circle Constellation
Helen in verbinding met anderen

De Neuro Circle Constellation (NCC®) is gebaseerd op het systemische gedachtengoed waarbij mensen worden gezien als onderdeel van een of meer grotere systemen. In de NCC® wordt gekeken of die systemen in balans zijn.
Tijdens de opleiding leer je alles over systemen, balans binnen de systemen en interventies om de balans te herstellen.

Waar in een reguliere systemische sessie meestal één vraag of thema wordt behandeld, worden bij de NCC® meerdere thema’s tegelijk behandeld. Door de specifieke werkvorm wordt snel duidelijk wat de onderlinge relaties tussen de thema’s zijn en hoe deze elkaar beïnvloeden.

Meer informatie

Systemische blik op organisaties

1 daagse Masterclass voor
bestuurders en organisatieveranderaars

Soms lijkt het alsof teams of organisaties een eigen leven leiden. ‘Het zit in de stenen’ of ‘Het hele team is vervangen maar de problemen zijn nog steeds aanwezig’ zijn uitspraken die dat illustreren.

In de masterclass Systemische blik op organisaties wordt helder uitgelegd welke dynamiek hierachter zit, en hoe je dat als bestuurder of manager kan beïnvloeden.

De data voort 2023 worden binnenkort bekend gemaakt.

Meer informatie

Toegepaste psychologie

Verdieping voor professionals en therapeuten

Deze 8 daagse opleiding is bedoeld ter verdieping van de psychologische kennis van professionals en therapeuten.
Deze opleiding bestaat uit 2 delen:
– de ontwikkeling van het individu
– het individu in de sociale context

De opleiding is praktijkgericht en resulteert in:
* verdiept inzicht in de ontwikkeling van de psyche
* verdiept inzicht in psychologische processen die leiden tot gedrag
* verdiept inzicht in de verschillen tussen individuen
* verdiept inzicht in het individu in relatie tot anderen, en in relatie tot zijn omgeving

De opleiding wordt afgerond met een eindgesprek over een casus, en een reflectieverslag.

Voor 2022 is deze opleiding volgeboekt
CONTACT
SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF