Post-HBO beroepsopleiding tot Register Subconscious Intervention Expert

De opleiding tot Register Subconscious Intervention Expert® (RSIE®) is een unieke post-HBO beroepsopleiding die nergens anders ter wereld wordt aangeboden. Als RSIE® ben je in staat de behandelingen STI® en NCC® uit te voeren bij mensen die psychische klachten[1] ervaren, zoals verminderde mentale weerbaarheid, trauma gerelateerde klachten, depressie, angst, verslaving, stress gerelateerde klachten, burnout. De behandelingen zijn effectief en  evidence based en zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten op het gebied van neurofysiologie, de werking van het onbewuste brein en van intergenerationele overdracht.
Door deze behandelingen komen ruim 95% van de klanten snel en blijvend herstellen van hun psychische klachten. Hierdoor kan psychisch verzuim worden voorkomen. Als iemand al is uitgevallen met psychische klachten, kan de verzuimduur met minimaal 50% worden verkort.

[1] Niet zijnde psychiatrische klachten.

Opleiding tot Register Subconscious Intervention Expert (RSIE®)
De opleiding tot RSIE bestaat uit 3 delen die apart worden aangeboden:

  • deel I – STI®-practitioner; opschonen van het onbewuste brein
  • deel II – NCC®-facilitator; doorbreken van intergenerationele patronen en op orde brengen van de sociale context
  • deel III – Neurofysiologische effecten van stress en trauma & theoretisch en praktisch examen

Deel I – STI®-practitioner; opschonen van het onbewuste brein
Deze deelopleiding omvat 8 dagen (4 blokken van 2 dagen). In 2024 starten 2 groepen; in maart en in september.
De kosten voor deze deelopleiding bedragen € 3.545,- ex btw.
Klik hier voor meer informatie over de opleiding STI®-practitioner.

Deel II – NCC®-facilitator; doorbreken van intergenerationele patronen en op orde brengen van de sociale context
Deze deelopleiding omvat 8 dagen (4 blokken van 2 dagen).  In 2024 starten 2 groepen: in februari en in september.
De kosten voor deze deelopleiding bedragen € 2.795,- ex btw.
Klik hier voor meer informatie over de opleiding NCC®-facilitator.

Ervaren systemisch werkers kunnen de kortere deelopleiding NCC®-advanced facilitator volgen. Deze opleiding omvat 4 dagen (2 blokken van 2 dagen). In 2024 starten twee groepen; in maart en in juni.
De kosten voor deze deelopleiding bedragen € 1.595,- ex btw.
Klik hier voor meer informatie over de opleiding NCC®-advanced facilitator.

deel III – Neurofysiologische effecten van stress en trauma & theoretisch en praktijkexamen
Om de Register Subconscious Intervention Expert titel te mogen voeren, dienen deelopleidingen I en II te zijn gevolgd, en dient een examen te worden afgelegd.
Het examen bestaat uit een theoretisch en praktijkexamen voor de STI® en NCC®. Ook wordt een reflectieverslag besproken dat je schrijft over jouw persoonlijke ontwikkeling tijdens de deelopleidingen.
Daarnaast omvat dit derde deel 2 lesdagen over de neurofysiologische effecten van stress en trauma.
De kosten voor deel III bedragen € 495,- ex btw.

Register opleiding
De totale opleiding is door CPION geaccrediteerd en erkend als Register opleiding.
CPION treedt daarbij op als vertegenwoordiger van de SPHBO, Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland.

Register titel
‘Register’ is een beschermd predicaat dat wordt uitgegeven door CPION in opdracht van de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO). Het geeft aan dat de gevolgde opleiding positief is beoordeeld op marktrelevantie, niveau, kwaliteit van het programma, actualiteit van de inhoud en structuur.

De student wordt na diplomering opgenomen in het Abituriëntenregister dat door CPION wordt gevoerd.

Docenten
De lesdagen van deel III worden verzorgd door Caro Botman PhD. Zij neemt tevens het STI® praktijkexamen af.
Het NCC® praktijkexamen wordt afgenomen door Ellen Botman PhD.
Het afnemen van het theoretische examen en het bespreken van het reflectieverslag wordt door beide docenten gedaan.

Locatie
Biltseweg 8, 3735 MC Bosch en Duin
Happy Brain® Clinics bevindt zich op de eerste etage.

Meer informatie
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Caro Botman PhD, +31 (0)6 54 64 83 01 | carobotman@happybrainclinics.com