Het aantal behandelaars van psychische problemen zoals burnout neemt bijna dagelijks toe. Dat komt doordat ‘behandelaar van burnout en psychische problemen’ geen beschermde titel is. Zie je door de bomen het bos niet meer? Deze zeven selectiecriteria bij de keuze voor een behandelaar helpen je op weg.

Komen psychische problemen veel voor?
Psychische problemen kent vele vormen. Jaarlijks wordt twaalf procent van de bevolking getroffen door een depressie of angststoornis. Posttraumatische stress stoornis (PTSS), anorexia en suïcide zijn voorbeelden van vaak voorkomende, tragische uitingen van psychisch leed. Stress en burnout zijn in Nederland beroepsziekte nummer één. Zij raken jaarlijks ruim 1,3 miljoen mensen.

Wat kost psychisch verzuim?
Psychisch verzuim is bijzonder kostbaar voor bedrijven. De cijfers op een rijtje:
– De duur van verzuim door psychische klachten is gemiddeld 4,5 maand, bij een burnout is het gemiddelde 9,5 maand;
– Bij ongeveer een op de vier meldingen van ziekteverzuim, is een burnout de oorzaak. Psychisch verzuim (dus ook stressklachten) is in totaal verantwoordelijk voor 30 tot 65% van het verzuim;
– De totale kosten voor hoge werkdruk en overmatige stress komen per 1000 fte uit op 9,1 miljoen euro, zo berekende TNO.

Bovendien is veelvuldig aangetoond dat mensen die langdurig stress ervaren meer kans hebben op het ontwikkelen van ernstige ziekten, zoals hart- en vaatziekten en kanker.

Met andere woorden: het is van het grootste belang om psychische problemen in organisaties terug te dringen, zowel voor de individuele medewerker als voor de organisatie. Zorg dus dat je deze zeven selectiecriteria bij de keuze voor een behandelaar van psychisch verzuim opvolgt, zodat psychische problemen niet onnodig lang hoeven te duren en de mentale weerbaarheid van medewerkers snel verbeterd kan worden.


Selectiecriteria voor een behandelaar

Bij de keuze van een behandelaar is het belangrijk om de volgende vragen te stellen:

  1. Heeft de zorgaanbieder een onderbouwd trackrecord? Welke resultaten kan het overleggen?
  2. Werkt de behandelaar op basis van actuele, gevalideerde neurowetenschappelijke kennis? Inzichten uit de neurowetenschap dragen bij aan de behandeling van psychische klachten. Zorgaanbieders die dat negeren, leveren nooit optimale resultaten.
  3. Werkt de behandelaar met erkende therapeuten die opgenomen zijn in een kwaliteitsregister, en lid zijn van een beroepsorganisatie die een Permanent Educatie-programma heeft? Dan weet je dat de behadelingen kwalitatief goed zijn en dat de kennis van de behandelaars up-to-date wordt gehouden.
  4. Gaat de behandelaar voor ‘praten en coachen’ of gaat de behandelaar met het onbewuste brein aan de slag? In het eerste geval weet je dat de behandelingen onnodig lang zullen duren.
  5. Levert de behandelaar individuele programma’s op maat van de cliënt? Of is het ‘one size fits all’-oplossing? Het eerste is bij het behandelen van stressklachten en andere psychische problemen een must.
  6. Welke metingen worden er voorafgaand aan het behandeltraject en na afloop van het traject gedaan om de effectiviteit van de behandeling te meten?
  7. Welke garanties biedt de behandelaar? Is er iets te zeggen over de behandelduur of de wachttijd voordat de werknemer behandeld kan worden?