Een medewerker met een burnout kost een bedrijf duizenden euro’s. Maar het behandelen van een burnout is niet alleen interessant vanuit economisch perspectief. Wie goed van zijn of haar burnout geneest, wordt gelukkiger en heeft weer een toekomstperspectief.

Shift van welvaart naar welzijn
Al lange tijd staren beleidsmakers en journalisten zich blind op het BNP. Dit Bruto Nationaal Product drukt uit wat de toegevoegde waarde is van alle goederen en diensten die een land in een jaar produceert. Maar een hoog BNP leidt niet altijd tot gelukkige burgers. De Verenigde Staten hebben het hoogste BNP van de wereld, maar scoren een achttiende plek op World Happiness Report van de VN. Nederland staat zesde in dit overzicht; net achter Scandinavische landen en Zwitserland.

De definitie van geluk van de VN houdt onder meer rekening met een lange levensverwachting, voldoende sociale ondersteuning, onderlinge vrijgevigheid, vrijheid in het maken van levenskeuzes, weinig corruptie en een hoog bruto binnenlands product. Steeds meer overheden, organisaties en burgers bepleiten om welzijn – en niet welvaart – centraal te stellen.

Behandeling van burnout voor welzijn
De toegevoegde waarde van een burnout-behandeling is veel meer dan het verminderen van het ziekteverzuim. Natuurlijk is het fijn dat een medewerker sneller aan de gang kan of minder lang thuiszit. Maar daarmee beperken we ons tot slechts één aspect van het herstellen van een burnout.

Wie goed geneest van een burn-out of niet langer last heeft van veel stress, komt veel beter in zijn of haar vel te zitten. Bovendien kan met de juiste behandeling een tweede of zelfs derde burnout worden voorkomen. Dat is goud waard. Een van de deelnemers aan een programma van Happy Brain® Clinics zei ooit: “Dank je voor het teruggeven van mijn toekomst!”
Het is fijn om deze waardering te krijgen en het maakt het verhelpen van burnouts en stress betekenisvol.

Rol van de werkgever
Wilt u als werkgever het welzijn van uw medewerkers en daarmee van Nederland verhogen door het aantal burnouts en ernstige stressgevallen terug te dringen? Hier vind je een aantal testimonials van deelnemers van een programma van Happy Brain ® Clinics.