Steeds meer professionals vallen uit door psychische klachten. Dat komt omdat er nog veel fouten worden gemaakt bij de aanpak van psychisch verzuim. Ellen Botman, stressexpert en CEO van Happy Brain Clinics, deelt de vijf meest gemaakte fouten bij de aanpak van psychisch verzuim, zodat deze voorkomen kunnen worden.
“Werknemers verzuimen steeds vaker en langer: inmiddels gemiddeld 4,5 maanden bij psychische klachten en 9,5 maand bij een burnout. Daar zijn flinke kosten aan verbonden: een bedrijf met 1.000 werknemers maakt jaarlijks 9,1 miljoen euro aan kosten door psychisch verzuim, berekende TNO. Daarbij is het psychisch leed dat deze professionals moeten doormaken niet in geld uit te drukken. Hoog tijd dat bedrijven slimmer omgaan met psychisch verzuim; deze vijf inzichten, die gebaseerd zijn op actueel neurowetenschappelijk onderzoek, kunnen hen daarbij op weg helpen”, aldus Botman.

Fout 1: Laten wennen aan stress
“Sommige behandelaars willen cliënten leren omgaan met langdurige stress. Dat klinkt nobel, maar langdurige stress is letterlijk giftig voor lichaam en hersenen. ‘Leren omgaan’ met langdurige stress is ongeveer hetzelfde als de pijn verbijten van een splinter, in plaats van deze er gewoon uit te halen. Net zoals een splinter kan leiden tot infecties, zorgt langdurige stress voor psychisch verzuim.”

Fout 2: Kiezen voor de bekende weg
“Een parapluonderzoek van meer dan 3.500 onderzoeken toont aan dat de inzet van psychotherapie en medicatie bij mentale problemen niet effectief is. Dat zie je ook terug in de jaarlijkse cijfers van TNO/ArbodNed en CBS: het aantal en de duur van psychisch verzuim neemt jaarlijks toe. De huidige aanpak werkt dus niet. Er is een paradigmawisseling nodig.”

Fout 3: Geen contact met werkgever
“Het is een fabeltje dat het helpt om werknemers geen contact met hun werkgever te laten hebben na het ontstaan van psychische klachten. Het vermijden van contact met de werkgever heeft juist een averechts effect, omdat het werknemers het gevoel geeft dat zij aan hun lot worden overgelaten. Hierdoor verslechtert niet alleen de toestand van de werknemer, ook de werkrelatie tussen de werkgever en werknemer komt onder druk te staan.”

Fout 4: Wiel opnieuw uitvinden
“Veel managers vinden het wiel telkens opnieuw uit als het gaat om welke aanpak het meest effectief zijn. Dat komt omdat er op bedrijfsniveau weinig kennis gedeeld wordt over de gekozen aanpak. Door frequente reorganisaties wisselen managers vaak van plek en dan heeft verzuimbegeleiding niet de prioriteit. Bovendien zijn managers vaak integraal-, dus voor één divisie, verantwoordelijk, waardoor organisatie breed overzicht vaak ontbreekt.”

Fout 5: Alleen werkomstandigheden aanpakken
“Stress heeft altijd meerdere oorzaken. Een werknemer verzuimt nooit omdat hij of zij te veel werk heeft, er speelt altijd meer. De mate van veerkracht is ook een belangrijk element, en dat wisselt uiteraard per medewerker. Daarom is het belangrijk om bij iedere medewerker een aanpak op maat te hanteren. Richt je bij de aanpak van psychisch verzuim of een burnout niet alleen op de werkomstandigheden.”

MedicalFacts, 4 mei 2022