Steeds meer werknemers hebben last van ernstige stressklachten of burn-outs. Wie mentaal weerbaar is, heeft een kleiner risico op deze psychische klachten. Daarom deelt stress-expert en CEO van Happy Brain® Clinics Ellen Botman vier tips waarmee de mentale weerbaarheid op de werkvloer kan worden vergroot.

De volgende cijfers onderstrepen dat psychisch verzuim voor bedrijven bijzonder kostbaar is. Bij ongeveer een op de vier meldingen van ziekteverzuim, is een burn-out de oorzaak. Psychisch verzuim (dus ook stressklachten) is in totaal verantwoordelijk voor 30- tot 65% van het verzuim. De totale kosten voor een hoge werkdruk en overmatige stress komen per 1000 fte uit op 9,1 miljoen euro, zo berekende TNO.

“Kortdurende stress is heel functioneel, want dat maakt dat je goed kan presteren, maar langdurige stress is giftig en zorgt voor burn-outs en fysieke schade. Het voorkomen van burn-outs of ernstige stress is natuurlijk beter dan genezen. Daarom is het zo belangrijk om de mentale weerbaarheid op de werkvloer te vergroten. Daarmee besparen bedrijven flink op verzuimkosten door psychische klachten. Deze vier tips helpen je daarbij op weg”, aldus Botman.

1: Geef complimenten

Geef genoeg complimenten aan collega’s. Bij het geven van complimenten komt endorfine vrij, en dat helpt de stress-respons te doorbreken. Het zorgt er dus voor dat het lichaam weer terugschakelt naar de ruststand. Bij het geven van complimenten wordt ook oxytocine aangemaakt, het knuffelhormoon, en ook dat hormoon is goed voor je lijf en je hersenen.

2: Zorg voor psychische veiligheid op de werkvloer

Zorg dat collega’s zich psychisch veilig voelen op het werk. Durven collega’s zich uit te spreken als het minder goed gaat? Als ze een problemen aankaarten dat hun bevoegdheid te buiten gaat, los je dat dan voor ze op? Sta je open voor nieuwe initiatieven? Bied je de ruimte om fouten te maken? Al deze factoren bepalen hoe veilig een werkomgeving is.

3: Baken taken af

Een duidelijke taakafbakening zorgt ervoor dat iedereen weet waar hij of zij verantwoordelijk voor is. Dat is belangrijk, want het geeft teamleden zekerheid. Onzekerheid zorgt voor stress. Het afbakenen van taken helpt je onnodige onzekerheid te vermijden en vermindert stress op de werkvloer. Is het niet helder waar de taak van de een begint en de ander ophoudt? Benoem dát dan, ook dat schept duidelijkheid.

4: Zorg voor een collectieve succesbeleving

Zodra een team een prestatie levert, is het belangrijk om dat samen te vieren. Denk aan het binnenhalen van een nieuw project, de oplevering van een product of een andere mijlpaal. Zo’n collectieve succesbeleving zorgt ervoor dat iedereen het nut ervaart van zijn of haar inspanningen. Bovendien schept het een band en dat bevordert de teamspirit.

HRpraktijk.nl , 18 juli 2022