Stress-expert deelt tips om psychisch verzuim en burnouts te verminderen

Het aantal burnouts en de duur ervan neemt elk jaar toe. Dat komt onder andere omdat de behandeling van psychische aandoeningen niet effectief is, zo blijkt uit een meta-analyse van meer dan 3.700 onderzoeken en 650.000 patiënten. Ellen Botman, stressexpert en CEO van Happy Brain® Clinics, geeft tips waarmee het psychisch verzuim verminderd kan worden.

Ruim 3500 onderzoeken
Om de effectiviteit van behandelmethodes te beoordelen, worden vaak meerdere onderzoeken met elkaar vergeleken in zogenoemde meta-analyses.  “Recent is er een ‘paraplu-review’ afgerond, waarin 102 meta-analyses van in totaal 3.782 medische onderzoeken zijn vergeleken. Deze review toont aan dat de inzet van psychotherapie en medicatie bij mentale problemen niet effectief is. De studies gingen vooral over ernstig psychische aandoeningen, zoals angststoornissen of PTSS, maar die vlieger gaat ook op bij burnouts”, aldus Botman.

Volgens de stressexpert blijkt ook uit de jaarlijkse cijfers van TNO/ArboNed en CBS dat de huidige behandelingen niet effectief zijn. Botman: “Het aantal burnouts en de duur ervan neemt jaarlijks toe. De huidige aanpak werkt dus niet. Er is een paradigmawisseling nodig, waarin oog is voor nieuwe behandelmethodes. Hoog tijd dat bedrijven slimmer omgaan met burnouts en psychisch verzuim want er is veel arbeidsvreugde en geld mee gemoeid. Hopelijk helpen de volgende inzichten ze daarbij op weg.”

Burnout taboe
“Bij veel bedrijven leeft het idee dat je na een burnout nooit meer de oude wordt. Dat is onzin, je komt er met de juiste behandeling juist sterker uit. Opmerkelijk genoeg: in de sectoren waar de werkdruk extreem hoog is, zoals de advocatuur of bij multinationals, zijn psychische klachten taboe. Maak werkstress en burnouts bespreekbaar, en zorg dat er sneller en beter wordt behandeld. Laat werknemers terugkeren op hun plek, zodat er geen expertise verloren gaat.”

Arbodiensten aan zet
“Op dit moment zijn arbodiensten aan zet bij de keuze voor de aanpak van burnouts. Het probleem is echter dat het verdienmodel van arbodiensten leunt op de verzuimduur van werknemers: langer verzuim is langer betaald. Kijk dus mee met de arbodiensten als deze keuzes gemaakt worden.”

Wiel opnieuw uitvinden
“Veel managers vinden het wiel telkens opnieuw uit als het gaat om welke aanpak het meest effectief is. Dat komt omdat er op bedrijfsniveau weinig kennis gedeeld wordt over de gekozen aanpak. Door frequente reorganisaties wisselen managers vaak van plek en dan heeft verzuimbegeleiding niet de prioriteit. Bovendien zijn managers vaak integraal-, dus voor één divisie, verantwoordelijk, waardoor organisatie breed overzicht vaak ontbreekt.”

Alleen werkomstandigheden aanpakken
“Stress heeft altijd meerdere oorzaken. Een werknemer verzuimt nooit omdat hij of zij te veel werk heeft, er speelt altijd meer. Daarom is het belangrijk om bij iedere medewerker een aanpak op maat te hanteren. Richt je bij de aanpak van een burnout niet alleen op de werkomstandigheden.”

Geen ROI van verzuim-aanpak
“Een bedrijf met 1.000 werknemers en een ziekteverzuim van 5% maakt jaarlijks 1,2 miljoen euro aan kosten alleen al voor medewerkers met burnouts. Dat is exclusief de kosten voor productieverlies en vervanging van werknemers. Bepaal dus wat de Return On Investment van een verzuimaanpak is, zodat er beter beleid gemaakt kan worden.”