Trauma

&

Vroegkinderlijk trauma

 

Weer weten wie je bent

Trauma wordt door Gabor Maté omschreven als de disconnectie met je authentieke zelf. Heling gebeurt door het herstellen van de connectie, en dat is precies waar onze behandelingen zich op richten.

Trauma is niet datgene wat je hebt meegemaakt, maar dat wat er in je lichaam gebeurt als resultaat van een gebeurtenis. Trauma kan veroorzaakt worden door een heftige gebeurtenis, maar kan ook bestaan uit een stapeling van (vele) kleine gebeurtenissen, met name in je kindertijd. Er wordt dan gesproken over vroegkinderlijk trauma.
Traumatische ervaringen beperken zich niet alleen tot een opgeslagen herinnering in je hersenen maar laten ook sporen na in je onbewuste brein en je lijf. Deze sporen kunnen op de korte of langere termijn ernstige psychische en fysieke gevolgen hebben. Daarom is het zaak om trauma’s op te ruimen voordat ze schade kunnen berokkenen.

Wij maken gebruik van een subconscious brain based behandeling, de STI® (Subliminal Transformation & Integration). Hierbij worden de triggers voor de – fysieke – herbeleving van het trauma uit het onbewuste brein worden verwijderd. Daarbij maakt het niet uit of het om één groot trauma gaat, of om meerdere kleinere trauma’s. Ook de delen van jezelf die door het trauma dissocieerden, worden opnieuw geïntegreerd.

Het resultaat is dat de connectie met je authentieke zelf weer is hersteld.

CONTACT
SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF