Het ziekteverzuim door stress loopt flink op, zo blijkt uit nieuwe cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Het psychisch verzuim was vorig jaar maar liefst dertien procent hoger dan in 2019. Daarom deelt Ellen Botman, psycholoog en stress-expert van Happy Brain® Clinics, negen vragen die een indicatie geven hoe goed iemand met stress omgaat. Zo wordt duidelijk of iemand het risico loopt uit te vallen en kan er tijdig worden ingegrepen zodat verzuim wordt voorkomen.

Stress heeft nooit één oorzaak
“Stress op het werk is nooit de enige oorzaak wanneer iemand uitvalt met psychische klachten. Er zijn altijd meerdere factoren die een rol spelen. Hoe goed kan je tegen stress? En als je stress hebt, hoe ga je daar dan mee om? Heb je vrienden of familie waar je op kan terugvallen? Vind je je leven zinvol? Dat zijn factoren die een indicatie geven over iemands veerkracht en inzicht geven in het risico op uitval”, aldus Botman.

“Gelukkig kan je als manager, HR-businesspartner of ondernemer in een vroeg stadium de weerbaarheid van iemand inschatten, zodat je met gerichte acties uitval kan voorkomen. Ga met je collega of medewerker in gesprek over de werkomstandigheden, stressmanagement en kwaliteit van leven. Zo ontdek je of iemand nog voldoende weerbaar is.”

Mentale veerkracht
“Deze negen vragen zijn een versimpeling van een uitgebreidere veerkrachtanalyse, maar vormen een goed startpunt voor een gesprek over hoe iemand het werkzame leven ervaart. Antwoord de medewerker op de meeste vragen met ‘ja’, dan is het met de veerkracht nog dik in orde. Maar is het antwoord meerdere keren ontkennend, dan laat de veerkracht hoogstwaarschijnlijk te wensen over. Zorg in dat geval voor extra ondersteuning om uitval op termijn te voorkomen”, aldus Botman.

Vragen over het werk
1. Geeft je werk je voldoening?
2. Voel je je gewaardeerd in je werk?
3. Vertrouw je op je leidinggevende?

Vragen over stressmanagement
4: Als je iets heftigs meemaakt, ben je dan in korte tijd weer jezelf?
5: Voel je je wel eens overweldigd?
6: Houd je in alle situaties het overzicht?

Vragen over de kwaliteit van leven
7: Kan je – nog – goed voor jezelf zorgen? Ga je bijvoorbeeld op tijd naar de huisarts en naar de tandarts?
8: Heb je tenminste één warme relatie met iemand die je vertrouwt?
9: Vind je dat je ook wel eens minder dan een 10 mag scoren?

Wil je meer weten over onze uitgebreide veerkrachttest, tips en tools? Klik dan hier.

Gepubliceerd in:
De Ondernemer, 1 mei 2023
Personeelsnet, 2 mei 2023
Baaz, 2 mei 2023
Managers online, 4 mei 2023
ManagementSite, 8 mei 2023