Praten, pillen en cognitieve gedragstherapie zijn bij psychische klachten niet effectief, blijkt uit een meta-analyse van ruim 3.700 studies met meer dan 650.000 patiënten*.
De aanpak van Happy Brain® Clinics richt zich op de oorzaak van psychische problemen en is daardoor wel effectief. Hieronder wordt kort uitgelegd welk mechanisme een belangrijke rol speelt bij het onstaan van psychische klachten, en waarom onze aanpak wél werkt.

Wat is een belangrijke oorzaak van psychische klachten?
Mensen krijgen bij hun geboorte twee vaardigheden mee die ervoor zorgen dat je kan overleven: je gevoel, en je kunnen verbinden met anderen. Behalve vaardigheden zijn het ook levensbehoeften. Omdat een baby vooral afhankelijk is van de verbinding met de opvoeders (zonder dat gaat het letterlijk dood), krijgt die verbinding altijd voorrang op het gevoel. Bijvoorbeeld, als de ouders van een klein kind boos reageren op het kind, zal het kind er onbewust alles aan doen om de verbinding met de ouders toch zo goed mogelijk te houden. Daarvoor onderdrukt het zijn eigen gevoel en zijn eigen behoeften. Als dat maar vaak genoeg gebeurt, raakt het kind zichzelf kwijt; het weet niet meer wat goed voor hem is, het kan geen grenzen meer stellen, en het gaat comfort zoeken in gewoonten die niet goed voor hem zijn. Dit mechanisme geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen.
Ondertussen houden het lijf en de hersenen een scoreboekje bij. Iedere keer als het gevoel wordt onderdrukt, wordt dat ergens in het lijf of hersenen opgeslagen. Op de lange duur resulteert dat in psychisch klachten zoals stress of ongelukkig zijn, of ernstigere psychische aandoeningen zoals burnout, angststoornis of suïcidale gedachten. Ook kan het tot onverklaarbare fysieke klachten leiden.**

Niet praten – wel behandelen
Weer weten wat je zélf wilt en weer in contact komen met je gevoel door middel van praatsessies, is een zeer langdurig en moeizaam proces. Bovendien functioneert het rationele deel van de hersenen minder door de klachten die er zijn, en nemen het analytisch denkvermogen en zelfreflectie steeds meer af. Dat maakt praatsessies nog minder effectief.
Bij Happy Brain® Clinics halen we de kernoorzaak van psychische problemen weg. We gebruiken verschillende behandelingen om de twee overlevingsmechanismen (het pluis/niet-pluis gevoel en de verbinding met andere mensen) weer op orde te brengen, zoals de STI® (Subliminal Transformation & Integration) en de NCC® (Neuro Circle Constellation). Beide behandelingen zijn uniek in de wereld, maar wél gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.
Het resultaat van onze aanpak is dat de kern van de problemen is weggehaald. Je hebt weer ruimte in je hoofd om je (pluis/niet-pluis) gevoel toe te laten, je weet weer wat je wilt, en de verbinding met de mensen om je heen is geoptimaliseerd. Ook leer je hoe je dat effect vast kan houden. Daardoor is het effect blijvend en is een terugval door dezelfde oorzaak niet meer mogelijk.

*  World Psychiatry, januari 2022
** meer informatie hierover vind je bij o.a. Gabor Maté, Bessel van der Kolk en Stephen Porges